Afspraken – Kemper en Oldenburg Huisartsen – Alkmaar
Herenweg 108 1829 AJ Alkmaar Tel:072-5119120
Header afbeelding

Afspraken

Tip: Op www.thuisarts.nl en https://www.moetiknaardedokter.nl/ kunt u zelf ook veel informatie verkrijgen.

Hiermee kunt u zelf ook beoordelen of een afspraak met de huisarts nodig is.

Hieronder vindt u meer informatie over het maken van afspraken, aanvragen van recepten en de online mogelijkheden bij onze praktijk.

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Dit kan op de volgende twee manieren:

Neem bij spoedgevallen direct telefonisch contact met de praktijk, ook wanneer u twijfelt over de ernst van uw klachten.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Denkt u een blaasontsteking te hebben, breng dan een ochtendurine vóór 09.30 uur. Hiervoor hoeft u meestal niet op het spreekuur te komen.

Waarvoor kunt u een online een afspraak maken?

Wij hebben een deel van het spreekuur opengesteld voor de webagenda. De andere spreekuurtijden ziet u niet en worden ingepland na telefonisch contact met onze assistentes. U kunt een afspraak maken bij een van de huisartsen voor uw medische vraag, controle van behandeling, beoordelen van plekjes of een persoonlijk gesprek.

Waarvoor kunt u geen online afspraken maken?

  • De webagenda is nadrukkelijk niet bedoeld voor spoedafspraken en huisbezoeken. Ook niet voor het verwijderen en/of plaatsen van een spiraal of Mirena. Het verwijderen van een moedervlek of ander soort plekje gaat altijd in overleg met de assistente.
  • Heeft u meerdere klachten of vragen? Bel dan alstublieft naar de assistente, dan we kunnen er beter rekening mee houden in onze agenda.

Spreekuur assistentes

De assistentes hebben een spreekuur voor allerlei verrichting zoals oren uitspuiten, injecties geven, wondverzorging, wratje aanstippen etc, hiervoor graag telefonisch een afspraak maken. Dit omdat sommige dingen langer duren of niet op ieder moment kan plaatsvinden. Een uitstrijkje wordt in bijna alle gevallen door de assistente gedaan, ook hiervoor graag de assistente bellen voor een afspraak.

Telefonisch spreekuur / uitslagen via de huisarts

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Voor een telefonisch consult kunt u contact opnemen met de assistente tussen 08.00-10.00 uur. U wordt dan op een later tijdstip door de dokter teruggebeld. Het telefonisch terugbel spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 13.30 en 14.00 uur. Op donderdag vindt het telefonisch spreekuur plaats tussen 12.30 en 13.30 uur.
Dr. Kalle heeft telefonisch spreekuur tussen 15:00 en 17:00 uur.

Wilt u de uitslag van een onderzoek navragen bij de huisarts? U kunt dit ook doen via ons patiëntenportaal, klik hier om deze te openen.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spreekuurtijden

 Dr. Kemper  Dr. Oldenburg Dr. Kalle
Maandag  8.00-17.00u  8.00-17.00u
Dinsdag  8.00-17.00u 8.00-17.00u
Woensdag  8.00-17.00u 8.00-17.00u
Donderdag  8.00-13.00u  8.00-13.00u
Vrijdag  8.00-17.00u  8.00-17.00u 8.00-17.00u

Bellen/mailen voor uitslagen

Voor uitslagen van bloedprikken, röntgenfoto’s en andere vragen kunt u bellen tussen 11.30 uur en 13.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur.
Behalve op donderdagmiddag, dan is de praktijk ’s gesloten. U kunt dan wel bellen tussen 11.30 uur en 13.00 uur.

Wilt u de uitslag van een onderzoek navragen? U kunt dit ook doen via ons patiëntenportaal, klik hier om deze te openen.

Afspraak annuleren

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan.

  • Heeft u een afspraak bij de huisarts of assistente? Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.
  • Betreft het een afspraak bij de praktijkondersteuner, dan dient  u minimaal 2 werkdagen van tevoren af te zeggen. Het betreft vaak langere afspraken waar lange wachtlijsten voor staan. Dit biedt ons de keuze om eventueel nog een andere patiënt in te kunnen plannen.

Niet verschijnen op uw afspraak

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts of doktersassistente onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend! U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/verpleegkundige/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af.